2. desember 2011

Økologiske nyheter!

Økologisk produksjon

Mattilsynet har bedt VKM vurdere i hvilken grad forskning kan påvise om det er forskjeller mellom økologisk og konvensjonell mat og produksjonsform. Og i tilfelle, hva dette betyr for mennesker, dyr og planter.

VKM skal også vurdere i hvilken utstrekning internasjonal forskning på økologiske produksjonsmetoder har relevans for norske forhold. Mattilsynet har dessuten behov for å få dokumentert om det foreligger spesielle norske forhold som Mattilsynet må ivareta i internasjonalt arbeid med regelverket for økologisk produksjon.
Felles for økologisk landbruksproduksjon er at det reguleres gjennom et til dels meget detaljert produksjonsregelverk, og at det er spesielle godkjenningsordninger for å kunne merke eller markedsføre et økologisk produkt.
Ofte blir økologisk mat omtalt som sunnere, bedre og mer eksklusiv enn tilsvarende konvensjonell mat. Imidlertid finnes det også artikler som hevder det motsatte, og påstår at økologisk mat verken er sunnere, eller at produksjonen er mer miljøvennlig eller har bedre dyrevelferd enn konvensjonell mat. Mattilsynet er kjent med at det pågår forskning på området økologisk produksjon, både nasjonalt og internasjonalt.
Vedlagt nedenfor er bestillingen fra Mattilsynet til VKM.
Kontaktperson i Mattilsynet
Hanne Marit Gran, seniorrådgiver i seksjon for planter, økologi og GM, hovedkontoret

Norges beste eplekake, med rørosrømme.

Deilige kaker og desserter med eple smaker godt - året rundt. Men det er nå de smaker best, når de er i sesong. Det er lov å si at norske ...

De mest populære innleggene